Max Johansson
Försäljning och entreprenad
VD

Tel. 0400 714 189
max.johansson@refcon.fi

Peter Forsblom
El och kylutrustning
Montör

Tel. 040 566 1055
peter.forsblom@refcon.fi

Marko Turunen
VVS
Montör


Tel. 0400 723 189
marko.turunen@refcon.fi