Tjänster              

Planering:
RefCons planeringstjänst hjälper till med planering av kylanläggningar i alla storlekar. Vi hjälper till även med helhetsplanering såsom konsultering för yrkespersonal av branschen för att hitta fungerande lösningar till alla objekt.
 
Installation:
Våra kunnande yrkesmänniskor har genomfört hundratals "nycklarna i handen" objekt. Allt från ADB-centralers precisionskylning till stora industrianläggningars prosesskylning. All personal har genomgått lagenlig skolning och utbildning för branchen, samt att kvaliteten för utföranden övervakas av erbetsledningen under hela processen. Vår fasta och orubbliga erfarenhet täcker så nybygge somsanering inom branschen.
 
Service:
RefCon är auktoriserad Carrier återförsäljare,  kunnande 24/h service och underhåll förrättas också till alla märkes och storleks maskiner. Vår verksamhet täcker larmjobb samt normala underhålls och årsservicekontrakt. Branscens senaste teknik och kunnande är kontinuerligt tillgängligt för våra kunder.