Referenser

Minfartyget Pohjanmaa, kylning 2010
Vega Huset/ Teslamed, tilluftkyla 2003, magnetröntgenkylning 2010
Borgå raffinaderi/ Diesel, respektive projekt 1998-